1/8 Barnonsdag på Mannaminne

Välkommen och gör något roligt med barnen mellan 12:00-14:00 på Mannaminne.

3 kamp och glass