Årets sjöfest i Själand 14/7

Årets sjöfest.

Lördagen den 14 juli kl 14-16

Plats: Själands gamla skola

Fika och lotter

Välkomna!

Behållningen går till skötsel av Själandssjön.

alt