Informationsmöte om seniorboendet vid Vågsfjärden 31/10

S E N I O R B O E N D E   I  N O R D I N G R Å

 

Allmänt  informationsmöte på Kusthallen 
onsdag den 31/10 kl 18.30

 

TM-konsult Per Lindahl, projektledare och Arne Wistedt, arkitekt berättar och illustrerar hur 
det kan komma att se ut.

Eventuellt kommer någon från kommunen att delta.

Det kommer att visas lägenhetsindelningar. 
Det blir 32 lägenheter i olika storlekar plus en gästlägenhet. I dagsläget är det planerat för 6 st 1:or, 
18 st 2:or samt 9 st 3:or.

Fråga att diskutera:Ska det enbart vara seniorer som bor där eller ska vi blanda yngre och äldre personer?

Allmän frågestund och diskussion.

 

Föreningen bjuder på fika.

 

V Ä L K O M N A!