SPF Möte 1/10

SPF Seniorerna Nordingrå

Månadsmöte måndag 1 oktober, EFS 14.00
Åke Melin underhåller

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
/Styrelsen