SPF Månd 3/9 Surströmming

SPF Seniorerna Nordingrå

Surströmming måndag 3 sept 13.00
Ander Sundberg underhåller

Plats och pris meddelas senare
Anmälan till Birgitta Norlander 070 205 62 68

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
/Styrelsen