SPF Månd 3/9 Surströmming

SPF Seniorerna Nordingrå

Surströmming måndag 3 sept 13.00
Ander Sundberg underhåller

Plats: Skutskepparn i Barsta. Pris 150 kr.
Anmälan till Gösta Hägglund 070 376 31 45

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!
/Styrelsen