Nordingrå Intresse- och FöretagarFörening

Föreningens syfte är att skapa en samlad röst som kan föra hela bygdens talan i olika frågor. Med gemensam styrka ökar möjligheterna att påverka framtiden positivt. Föreningen verkar för att bli en plats för oss i bygden att samlas på för att skapa idéer och ta nya initiativ och få gemensam styrka att ta upp gamla tankar igen och föra dem in i framtiden med nya synsätt.

HUR ARBETAR FÖRENINGEN?

 • Föreningen arbetar ideellt och stort arbete bedrivs genom väl fungerande arbetsgrupper
 • Allmän information och marknadsföring av bygden
 • Företagarfrågor och -arrangemang
 • Samarbetsfrågor med andra föreningar
 • Nationaldagsaktiviteter - nyfödda och nyinflyttade uppmärksammas
 • Förvalta och utveckla Världsarvsleden genom Världsarvsledens Vänners arbete
 • Nordingråflaggan - försäljning av flaggor (för beställning kontakta styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
 • Gustaf Wibergs Torg – Centrumförnyelseprojekt 2014-16
 • Julbelysning - Centrumförnyelseprojekt pågår för 2017
 • Utmärkelserna Årets Noling och Muntergöken (se nedan)
 • Redaktionsarbete för sommartidningen Vi i Nordingrå
 • Informationstavlorna utanför ICA Vallen och rastplatsen i Järesta
 • Lokala samarbetsprojekt och sponsring
 • Förvalta och utveckla hemsidan www.nordingra.nu

Vid årsmötet den 18 mars 2018 valdes en ny styrelse.
Till ordförande valdes
Örjan Löf, Gåsnäs, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Övriga ordinarie ledamöter
Peter Edholm, Salberg
Madeleine Grip, Älgsjö
Patrick Melander, Valmen
Örjan Wallin, Fällsvikshamn

Suppleanter
Mari Mellah,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Erik Meijer, Vallen

Se även protokoll nedan. 


Kom med som medlem!

Varför är inte just DU med och stödjer Nordingråbygdens framtid? Kom med som medlem och hjälp oss att göra Nordingrå till en del av Världsarvet Högakustens självklara framtid!

Föreningen och styrelsen behöver dina idéer och synpunkter för att bedriva ett bra arbete och har du intresse att delta styrelsens arbete är du förstås särskilt välkommen! Kanske har du någon specialkompetens eller en vecka där du rullar tummarna varje år och undra hur du skulle kunna hjälpa bygden?

Tveka inte att höra av dig oss i styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. på direkten oavsett vilka tankar, funderingar, förslag eller hjälpinsatser du kan komma att tänka på!

Medlemsavgiften är
150 kr för privatperson och 300 kr för familj (två eller flera)
300 kr för företag/förening
Bankgiro 918-2544

Glöm inte att ange kontaktuppgifter så som namn, adress och mejladress!

Dessutom: Visste du att som företagsmedlem får ditt företag gratis annonsplats på den inglasade delen av anslagstavlan vid ICA-Nordingrå och Järesta? Kontakta NIFF för mer information på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


HÄR ÄR VÅRA STADGAR


LÄS VÅRA PROTOKOLL!


Nordingråflagga, två storlekar

Stor (2,4x1,5m) 650:-.
Liten med stång och väggfäste (0,75x0,47m) 200:-.
Beställ den genom att mejla Nordingrå Intresse och Företagarförening på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller besök Örjan Löf i Gåsnäs 109. Priser är exklusive frakt.


Årets Noling

Utmärkelsen Årets Noling instiftades 1993 av Nordingrå Intresseförening. Utmärkelsen ska årligen delas ut för att premiera de oegennyttiga arbetsinsatser som många gånger utförs i det tysta. Tyngdpunkten vid bedömningen läggs på osjälviskt arbete som främjat bygden.  
Genom åren har Årets Noling utsetts på olika sätt. Föreningens styrelse har vissa år valt att dela ut flera priser och ibland låtit Nordingråborna själva nominera/utse pristagare. 
Priset består av diplom och blommor. Utmärkelsen delas ut i samband med gudstjänsten första advent.

Utmärkelsen Årets Noling 2017 som under åren gjort något extra för Nordingråbygden tilldelas Marianne Nilsson med motiveringen.
En kulturarbetare av rang, en kulturpersonlighet, sprungen ur vår bydg med stora färdigheter och kunskaper på sin lyra.

Oftast arbetande i det tysta med en genomtänkt pedagogisk och didaktisk grundsyn som genomsyrar hela hennes arbete inom det kulturella/pedagogiska området.

En projektinnovatör av stora mått, där många ser omöjligheten ser hon motsatsen.

Mottagare av av utmärkelsen Årets Noling:
1993 - Hjalmar Wallin, Vallto
1994 - Lennart Omnell, Omne
1995 - Sigrid och Roger Edlund, Norrfällsviken
1996 - Yngve Bergkvist
1997 - Bruno Sjölander
1998 - Signe Ullsten
2000 - Barbro och Anders Åberg, Häggvik
2002 - Bertil Westman
2003 - Bengt-Olof Olsson, Vallen
2004 - Göte och Berith Nilsson, Själand
2005 - Sture Norberg
2006 - Helge Nordin, Vallto
2007 - Ulf Lindén, Örnsköldsvik
2008 - Christer Jansson och Jens Norén, ICA Nordingrå
2009 - Anna-Lise Sjölander, Nordingrå
2010 - Anna-Märta och Ingvar Nilsson, Nordingrå 
2010 - Annelie Melin och Jennie Sandin, Nordingrå
2011 - Leif Söderström och Owe Grandics, Nordingrå
2011 - Ingemar Edholm, Nordingrå
2012 - Torbjörn Sundell
2012 - Ingemar och Elna Öhlén
2013 - Malin Melin Hugee
2014 - Per Larsmark
2015 - Annika Nyberg
2016 - Lena Bagge Lindström 

2017 - Marianne Nilsson


Muntergöken

Muntergöken är ett pris som NordingråFöretagarna instiftade 2008 med tanken att uppmuntra en person/företag som från idé till handling har en uthållighet och stor framtidstro i Nordingrå.
Utmärkelsen är ett vandringspris designat Ove Grandics.
År 2017 gick priset till Fru Melin med motiveringen "En glad, omtänksam, serviceinriktad och idérik problemlösare med ett helhetstänk som skapar trivsel i våra hem."

Mottagare av av utmärkelsen Muntergöken
2008 - Tommy Nordin, Nordingrå trä
2009 - Berith Nilsson, Gårdsbutiken
2010 - Annelie Melin och Jennie Sandin, Blomsterhuset
2011 - Birgit Dahlgren, Kiörningsgården
2012 - Roger och Sigrid Edlund, Fiskarfänget
2013 - Järnsta Kulturförening, Vännersta
2014 - Peter Edholm, Salberg
2015 - Yakup Hoplar, Vallens Pizzeria
2016 - Christer Jansson och Jens Norén, ICA Nordingrå
2017 - Fru Melin